Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tylovjan se ptá, radnice odpovídá

29. 11. 2016

Richard Lapúnik se přistěhoval do Tylovic. Na zahradě ořezal větve a ptá se, kam s nimi? O odpověď jsme požádali Lenku Němcovou z odboru odpadového hospodářství na rožnovské radnici. Její vyjádření zveřejňujeme:

Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky a podobné materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami  (například antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru – na webových stránkách  je připraven formulář k vyplnění) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků se však doporučuje. Případný planý výjezd pak mohou hasiči požadovat zaplatit. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích.


Pravidla pro spalování odpadů na zahradě:

  • Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti let.
  • Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
  • Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
  • Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se zakládat nejlépe na hliněném podkladu.
  • Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopatu a písek, apod.
  • Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
  • Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.
  • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů - domů s ploty, aut, apod.
  • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému operačnímu středisku hasičského zachráného sboru v kraji.