Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak šel čas...

14. 8. 2011

Rok:

1502 Tylovice jsou poprvé vzpomenuty v dostupných kronikách a jsou uváděny jako osada. Tehdy Petr ze Sv. Jiří z Pezinku prodal hrad nad Rožnovem i s městysem Rožnovcem a dědinami Tylovice, Hážovice a Vigantice bratrům z Kunštátu.

1557 Ve staré gruntovní knize rožnovské se píše o Tylovicích jako o osadě. Svou první gruntovní knihu však měly až od roku 1610.

1558 V gruntovní knize je uvedeno, že roku 1656 se vedl spor mezi obcí Rožnovskou a Tylovskou o Drahy - pozemek na kterém se pásal dobyt

1676 Dle vrchnostenského urbáře se teprve od tohoto roku uvádí v obci fojt Plandor.

1677 Purkmistrem v obci byl Matůš Smetana a fojtem Jan Plandořík, který koupil fojtství za 90 fl. se souhlasem pána. Dále je uvedeno, že na den Svatého Jiří, rytíře božího J.M.se Tomáš Drozd fojtství a mlýna moučného ujati musel. Předešlý fojt Jan Plandořík do velkých reštů panských se totiž uhrůzil a zlý řád na dědině vedl. Také svým nepříkladným životem k jiným k nemalému pohoršení byl.

1860 Založena obecní matrika.

1866 V obci zle řádila cholera, rozšířila se po celém okolí i v Rožnově.

1872 10. července po průtrži mračen nad Viganticemi a Hutiskem se rozvodnila Hážovka a nadělala hodně škody. Obchodníku se dřevem sebrala všechnu zásobu dřeva, zatopila i náměstí v Rožnově.

1874 29.září vyhořelo u Kovářů na kopci celé stavení i chlévy a stodola, též dobytek a pícniny. Stavení měl pronajato Martin Vokáč z Rožnova. Jeho podruh Josef Cvikel střelil po holubovi na střeše, od náboje se chytla střecha a pak celé stavení.

1888 V obci založen hřbitov pro Tylovice a Hážovice o výměře 946 čtverečních sáhů, nákladem 2,254 zlatých. Tylovice zaplatily dvě třetiny a Hážovice jednu třetinu. Vysvěcen byl roku příštího.

1894 Naproti Kříži postavena továrna na pletení punčoch.

1912 Založen odbor Národní Jednoty.

1913 Český odbor zemědělské rady moravské zakoupil v Tylovicích na Balkáně pět sousedících zemědělských usedlostí ve výměře 85ha 18 arů pro pastvinné hospodářství. Odchovávalo se zde hned zpočátku až 150 kusů býčků a jaloviček. Správou byl pověřen František Vencl, ředitel hospodářské školy v Rožnově.

1918 Ke konci války obsadili desentéři kopec Horečky a když byli pak vojskem stíháni, po přestřelce se rozutíkali.

1920 Obnoven odbor Národní Jednoty, který do této doby dal na dobročinné účely 627 Kč. Uspořádal 11 vzdělávacích večírků, 18 divadel, 3 přednášky se světelnými obrazy a několik zábav. Knihovna odboru Národní Jednoty byla převedena se všemi knihami na knihovnu obecní.

1930 8. června konána slavnost desetiletého výročí trvání Národní jednoty. Obecní rada se usnesla postavit Obecní dům a desku se jmény tylovských občanů padlých ve světové válce.
 

Pro Tylovice.cz zpracoval Jan Surý