Jdi na obsah Jdi na menu

Jan Veliký prvním tylovským fojtem

Proto kdo prozkoumává podrobněji tyto dvě nejstarší knihy pozemkové Rožnova, bývá překvapen, že pojednou více majitelů usedlostí nalézti nemůže a v dalších zápisech o nich již zmínka nečiní. Zkoumáme-li však nejstarší pozemkovou knihu tylovskou, shledáme, že právě pokračování těchto zápisů v ní uvedeno jest. Dle těchto zápisů, byla nejen zvláštní kniha pozemková pro tuto obec r. 1610 založena, nýbrž zřízeno pro ni i zvláštní obecní zastupitelstvo a zvláštní fojtství, což jest patrným důkazem, že obec ta teprve v r. 1610 za samostatnou prohlášena byla. Poněvadž původně byla součástkou Rožnova, nečiní se o ní v nejstarších listinách žádná zvláštní zmínka.  

Obec ta vznikla bezprostředně po založení Rožnova a usazeni v ní byli patrně osadníci, pro které v Rožnově již místa nebylo. Bylo to vlastně pokračování Rožnova na straně, která se nyní Horní ulice nazývá. Neznalý mapy katastrální nemohl by nyní rozeznati kde Rožnov končí a Tylovice počínají. 

Souměrné uspořádání gruntů, vesměs po levém břehu řeky Hážovky se nacházejících, nasvědčuje tomu, že při původním osazování osady této přihlíženo bylo k určitému plánu, dle kterého se vyměřování a přidělování pozemkových částic k jednotlivým gruntům dálo. To platí též o sousedních osadách Hážovicích a Viganticích, které za pokračování Tylovic považovány dlužno. 

Prvním fojtem tylovským byl Jan Veliky, který grunt v Tylovicích, později za fojtství prohlášený, od svého otce Jíry Velikého, prvního známého člena rodu toho r. 1609 zdědil. Fojtství té doby oceněno bylo na 100 zl. Mor., bylo tedy tak veliké, jako dva grunty tylovské. Fojtství to udrželo se v rodině Velikých jen krátkou dobu, totiž jen do r. 1630. Nejdéle na něm fojtoval rod Plandorů. 

Úryvek z knihy OSAZENÍ KRAJE ROŽNOVSKÉHO, Autor: K. Papica, C.K. rada zemského soudu v Rožnově.

 

 

Pro Tylovice.cz připravil T. Mokroš